Hammadde

Hammadde

Ham. Kule Tozu

Blob 59

Kimyasal Adı
Granül Biyobozunur Şelatlama Ajanı

İyon tutucu ve performans arttırıcı olarak kullanılan STPP’ye biyobozunur bir alternatiftir. İyon tutucu su sertliğini giderirken düşük sıcaklıklarda bile hızla çözünüp kalıntı bırakmaz. Bu sayede performans arttırmanın dışında zaman ve su tasarrufuna da neden olur. Özel formülü sayesinde çamaşır ve bulaşıklarda aşınmaya ve çizilmeye yol açmaz.

Ham. LABSA

Labsa

Kimyasal Adı
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit

Toz ve Sıvı Deterjan üretiminde Anyonik Aktif Madde olarak kullanılır.

Ham. SLES

Sles

Kimyasal Adı
Sodyum Lauril Eter Sülfat (%70)

Sıvı Deterjan ve Kozmetik üretiminde anyonik aktif madde olarak kullanılır.

Ham. Kule Tozu

Kule Tozu

Kimyasal Adı
Kule Tozu

Tesislerimizde %5 – 35 aktif oranları aralığında Kule Tozu üretilmektedir..